Apsakymai, apysakos ir novelės

 • Vargdienė

  Antanas Petrauskas MIC (1881 m. balandžio 17 d. Lapupio kaime, Prienų apskritis – 1944 m. kovo 31 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, prozininkas, vertėjas ir politikas.

 • Apysaka iš tikrų atsitikimų penktos ir šeštos dešimties 19-tojo šimtmečio

 • Knygoje pateikta 16 meniškai ryškiausių Jurgio Savickio novelių. Žodynėlyje paaiškinti rečiau vartojami žodžiai.

 • Liūnė Janušytė (tikr. vardas Liucija, 1909 m. rugpjūčio 3 d. Kretingoje – 1965 m. gegužės 6 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistė, rašytoja, vertėja. Nuo 1926 m. periodikoje spausdino feljetonus ir humoreskas Marso, Žemaičiokės, Gagrio, Ytės, Tetos Liūnės ir kt. slapyvardžiais. Feljetonuose išjuokė valdininkų, studentų, Kauno poniučių gyvenimą. Būdingos netikėtos komiškos situacijos, parodija, hiperbolės. Už valdžios…

 • Lazdynų Pelėda – pseudonimas, kuriuo pasirašinėjo seserys rašytojos: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867 m. rugsėjo 16 d. Paragiuose – 1926 m. kovo 15 d. ten pat) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872 m. gegužės 15 d. Šiauliuose – 1957 m. liepos 19 d. Kaune). Pirmoji publikuoti savo kūrinius pradėjo Sofija, tačiau vėliau po tuo…

 • Kazys Aleksandras Puida (1883 m. kovo 19 d. Šėtijuose, Lekėčių valsčius – 1945 m. sausio 23 d. Nausėduose, prie Babtų) – lietuvių rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas. Bendradarbiavo leidiniuose 1902–1914 m. – „Vienybė lietuvninkų“, 1904 m. – Varpas, „Lietuvių laikraštis“, „Draugija“, „Kova“, „Viltis“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“ ir kt. Pasirašydavo Aitvaro, Al., Alfa, J.D., T. Driskiaus, Kaukės, K.…

 • Viktutė

  Šatrijos Ragana “Viktutė”.

 • Vincas Kudirka, “Viršininkai : margas paveikslēlis”

 • Petras Maželis (1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškis, Obelių valsčius – 1966 m. gegužės 21 d. Telšiai, palaidotas Telšių katedroje) – Lietuvos vyskupas, rašytojas. 1923 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru, dirbo tikybos mokytoju lenkų progimnazijoje. 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką ir…

 • Simonas Bieliackinas (1874 m. spalio 13 d. Mogiliove, Baltarusija – 1944 m. Osvencime, Lenkija) – žydų kilmės Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, VDU Teisių fakulteto dėstytojas, poetas, prozininkas. Kūrinius rašė rusiškai ir pats vertė į lietuvių kalbą. Kūrybai būdinga erdvės ir laiko abstraktumas, joje keliamos auklėjimo, šeimos, moralės problemos.

 • Kūriniuose vaizduojamas varguomenės gyvenimas, valstiečių vaikų kelias į mokslą, inteligentijos ieškojimai.

 • Keliautojai laiku knygų serija

 • Jėzaus sūnus – tarpusavyje susijusių apsakymų rinkinys, atveriantis pašėlusį, dažnai tylaus tragizmo persmelktą nuo narkotikų ir alkoholio priklausomų veikėjų pasaulį. Tai transcendencijos, absurdo ir sielvarto kupinos istorijos apie haliucinacijas ir triumfus, apie klystkelius ir gyvenimo kelio paieškas. Visa tai pasakoja jaunas, tik pravarde įvardijamas vyras, kurio kvaišalų užtemdytą protą sykiu…

 • Viena geriausių lietuvių šimtmečio knygų

 • Moderniame Bamako rajone gyvenantis ponas Tambura su žmona, nešina juodu gaidžiu, eina tvarkyti reikalų pas marabu, neva dirbusį pačiam Gabono prezidentui. Ant Nigerio kranto mergina, brolių ir dėdžių prievarta leidžiama už trečiąją žmoną, randa sužeistą, nieko neprisimenantį jaunuolį. Abudu tikėjosi per pažintį nebrangiai nusipirkti aviną. Bet, atrodo, vėl nepavyks. O…

 • Geliantys pasakojimai apie sovietmečio žmones