Ciceronas

  • Živilės Pabijutaitės iš lotynų kalbos verstame Cicerono (106 m. pr. Kr. – 43 m. pr. Kr.) veikale Apie lemtį (De fato, 44 m. pr. Kr.) nagrinėjama fundamentali laisvos valios ir determinizmo suderinamumo problema, skirtingais pavidalais nepraradusi aktualumo iki šių dienų: viduramžių filosofijoje šis veikalas tarnavo kaip pagrindas svarstant santykį tarp…

  • Leidinys atitinka EPUB prieinamumo reikalavimus – WCAG AA lygį, kuriuo užtikrinama kokybiška skaitymo patirtis visiems skaitytojams, tarp jų – ir asmenims, turintiems skaitymo sutrikimų, regos negalią. Leidinį sertifikavo LAB (Lietuvos audiosensorinė biblioteka). Cicerono (106 m. pr. Kr. – 43 m. pr. Kr.) veikalo Apie pranašavimą pirma knyga (lot. De divinatione,…