Poezija

  • Volungė

    Gimė 1877 m. Develiuose, Pakruojo r., tikslesnė data mums nežinoma, mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose, Utenos r., palaidotas Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje. Kunigas, poetas, rašęs Margailio slapyvaržiu.