Jonas Biliūnas

  • Jonas Biliūnas – žymus XX a. pr. lietuvių rašytojas. Jis pirmasis lietuvių literatūroje įtvirtino klasikinės novelės modelį, o jo kūriniai skiriasi nuo kitų to meto lietuvių realistų darbų savo modernumu, psichologizmu, profesionalumu. Vienas iš tokių brandžių kūrinių – novelė „Joniukas“, parašyta 1917 m., ypač liūdna ir graudi. Novelėje pasakojama apie…

  • Jonas Biliūnas (1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 1907 m. gruodžio 8 d. Zakopanėje, Lenkija) – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje, visuomenės veikėjas. Slapyvardžiai: Jonas Anykštėnas, J. Barzdyla, J. Niuronis, Jonas B-nas, Jonas Bežemis, J. Gražys, Jonas Žaltys, Jonelis, Kazys…

  • Apysaka pradedama lyrine įžanga, kuria kreipiamasi į moterį, grįžtama į jaunas dienas, gailimasi, kad jiedu anksčiau nepažinoję vienas kito. Biliūnas jausmui suteikia pirmenybę. Siužetinėje apysakos pradžioje pasirodo jau pažįstamas Biliūno pasakotojas – ligotas, jautrus žmogus, paskutinėmis dvasios galiomis įsižiūrintis į gyvenimo grožį, į žmones, besistengiantis juos suprasti. Svarbiausias pirmosios dalies…

  • Jonas Biliūnas – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje, visuomenės veikėjas. Jono Biliūno apsakymų rinkinys, kuriame rasite tokius apsakymus kaip “Lazda”, “Ubagas’, “Svečiai”, “Brisiaus galas”.

  • Jonas Biliūnas – vienas ryškiausių lietuvių literatūros novelistų, lyrinės novelės pradininkas. Rašytojas gilinosi į žmogaus vidinį pasaulį, atskleidė jo jausmus ir išgyvenimus. J.Biliūno kūrybai būdingas glaustas pasakojimas, didelis dėmesys skiriamas detalėms. Svarbiausias J.Biliūno prozos savitumas – pasakojimas pirmuoju asmeniu. Apsakymas „Nemunu“ – vienas brandžiausių jo kūrinių.