Salomėja Nėris

  • Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), (1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – lietuvių poetė. 1945 m. birželio 8 d. S. Nėris paguldyta į Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Gulėdama ligoninėje, ji rūpinosi išleisti savo paskutinį eilių rinkinį, kurį rašė gyvendama Rusijoje. Šią knygą S. Nėris pavadino „Prie…

  • Salomėjos Nėries eiliuota pasaka „Našlaitė“ paremta lietuvių liaudies pasakos „Sigutė“ motyvais. Tai graži eiliuota pasaka apie našlaitę Sigutę ir jos broliuką, jų piktą pamotę, kuri labai nekenčia Sigutės. Broliukui išvykus į karą pamotė visais būdais bando susidoroti su Sigute ir jos drauge kalaite bei karvyte.

  • „Eglė žalčių karalienė“ – lietuvių liaudies pasaka, kurią Salomėja Nėris sueiliavo. Įvairūs šaltiniai teigia, kad žinoma daugiau nei kelios dešimtys šios pasakos versijų, o panašaus siužeto istorijų turi ir kitos šalys. Beje, tai viena iš tų retų pasakų, kurių pabaiga nėra laiminga. Pirmą kartą šią istoriją dar 1837-ais metais publikavo…

  • 1938 m. Salomėja Nėris išleido ketvirtąjį savo eilėraščių rinkinį – „Diemedžiu žydėsiu“, laimėjusį Valstybinę literatūros premiją.

  • Trečiasis Salomėjos Nėries poezijos rinkinys „Per lūžtantį ledą“ – dedikuotas tragiškai žuvusiems lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Jame dominuoja platūs mostai, veržlus sakalų įvaizdis, jūros, bangų, žuvėdros, lūžtančio ledo metaforos, perteikiančios lyrinio subjekto prieštaringų emocijų skalę.  

  • Antrasis Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys „Pėdos smėly“ (1931) praturtina poetės kūrybą dramatiškais meilės motyvais, poetinėmis socialinių kontrastų įžvalgomis, romantiniu protestu prieš gyvenimo banalybę ir lėkštumą. Tuo laikotarpiu įvyko staigus posūkis poetės biografijoje: ji nutraukė ryšius su katalikiškąja aplinka ir, patraukta socialinio teisingumo ir visų žmonių brolybės idėjų, suartėjo su avangardiniu…

  • „Anksti rytą“ – tai pirmasis išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys, parašytas poetei dar studijuojant universitete Kaune.