Petras Maželis

Žmogus

PRENUMERATA

Tapkite Antanukas.lt prenumeratoriumi ir skaitykite į valias! Gero skaitymo!

UŽSAKYTI PRENUMERATĄ


Prisijunkite, jei turite aktyvią prenumeratą

Aprašymas

Petras Maželis (1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškis, Obelių valsčius – 1966 m. gegužės 21 d. Telšiai, palaidotas Telšių katedroje) – Lietuvos vyskupas, rašytojas.

1923 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru, dirbo tikybos mokytoju lenkų progimnazijoje. 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką ir literatūrą. 1928–1946 m. Telšių kunigų seminarijos profesorius, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, retoriką. 1928–1940 m. Telšių katedros vikaras. 1931–1936 m. Telšių kalėjimo kapelionas. 1928–1931 m. – laikraščio „Žemaičių prietelius“ redaktorius. 1935 m. kanauninkas. 1947–1950 m. Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1950 m. paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju. 1955 m. kartu su J. Steponavičiumi konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Nuo 1964 m. Telšių vyskupas ordinaras. Nuo 1965 m. Lietuvos vyskupų ordinarų konferencijos pirmininkas.

Aktyviai gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Parašė grožinės literatūros kūrinių.

Papildoma informacija

Autorius

Formatas

Leidimo metai

1929

Puslapių skaičius

165

Šaltinis

ePaveldas