Apsakymai, apysakos ir novelės

 • V. Bičiūno novelių knyga „Paskendę milijonai“ išleista 1928 m. „Spaudos“ agentūroje. Leidinys pavadintas pagal pirmosios novelės „Keistas interesantas“ fabulą: interesantas prašo iš finansų ministro pinigų (trūkstamo tūkstančio litų), reikalingų sukurti aparatą nuskendusiems jūroje laivams ieškoti, kad Lietuva iš tų nuskendusių laivų galėtų paimti milijonus.

 • Kazimieras Pakalniškis – prozininkas, publicistas, rašytojas, spaudos draudimo laikotarpio veikėjas, redaktorius, blaivybės propaguotojas, Telšių vyskupijos garbės kanauninkas, kunigas. Beletristikos kūrinius spausdino leidiniuose „Draugija“, „Tėvynės sargas“, „Rygos garsas“, „Nedėldienio skaitymas“, „Dirva-Žinynas“, „Šaltinis“, „Karo archyvas“, „Vienybė“, „Viltis“, „Žinyčia“ ir kt. Išleido apsakymų ir apysakų. Publicistikai, beletristikai būdingas sarkastiškas tonas, aštrus polemiškumas ginant…

 • Žemaitė – prozininkė, lietuvių literatūros klasikė. Tikroji Žemaitės pavardė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė. Kalbininkas Jonas Jablonskis autorei pasiūlė Žemaitės slapyvardį, kadangi ji buvo žemaitė ir rašė žemaičių tarme.

 • Žemaitė – prozininkė, lietuvių literatūros klasikė. Tikroji Žemaitės pavardė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė. Kalbininkas Jonas Jablonskis autorei pasiūlė Žemaitės slapyvardį, kadangi ji buvo žemaitė ir rašė žemaičių tarme. Per savo kūrybos laiką Žemaitė parašė per 150 apsakymų, apysakų, apybraižų, keliolika pjesių, kurias tuo metu itin mėgta vaidinti. Jos publikacijas papildo pasakojimas…

 • Žemaitė – prozininkė, lietuvių literatūros klasikė. Tikroji Žemaitės pavardė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė. Kalbininkas Jonas Jablonskis autorei pasiūlė Žemaitės slapyvardį, kadangi ji buvo žemaitė ir rašė žemaičių tarme.

 • Paveikslėliai iš sodos

  Kazimieras Pakalniškis “Paveikslėliai iš sodos”.

 • Petras Kurmelis

  Petras Kurmelis – darbštus valstietis, mamos prispaustas veda iš išskaičiavimo: ūkiui reikalingas marčios kraitis. Tačiau vedybos laimės neatneša. Savo liūdesį jis skandina degtinėje, nuolat priekaištaudamas mirusiai mamai, kad ji nepatarė geriau ieškoti ne pinigingos, bet mylinčios žmonos…

 • Jonas Šimkus (1906 m. rugpjūčio 17 d. Rygoje – 1965 m. spalio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1925 m. Išleido poezijos, apsakymų rinkinių, parašė kritikos straipsnių, recenzijų, feljetonų, atsiminimų apie Petrą Cvirką, Liudą Girą, išvertė užsienio rašytojų kūrinių.

 • S. Bieliackinas pasižymėjo ypatingu darbštumu: rengė mokslines teisės knygas rusų ir lietuvių kalbomis, rašė straipsnius. Rašytojo talentą išbandė kurdamas poeziją, noveles. Literatūriškai aprašė linksmas savo teismų praktikos situacijas, jas sudėjo į humoreskų ir apysakų rinkinį „Prie teisėtumo aruodo“ (1934). Knygoje atsiskleidžia S. Beliackino humoristo talentas. Teismuose būdamas įvairių gyvenimiškų dramų…

 • Vincas Krėvė (1882–1954) – reikšmingiausias XX a. pradžios lietuvių rašytojas, literatūros klasikas. Krėvė esmingai praplėtė ir pagilino lietuvių literatūros problematiką filosofiniu žmogaus būties traktavimu, praturtino literatūros stilistinę ir žanrinę raišką, susiejo lietuvių literatūrą su Europos literatūros kontekstais.

 • Archeologas ir rašytojas Petras Tarasenka šioje istorinėje nuotykių apysakoje nukelia mus į tuos laikus, kai beveik visoje Lietuvos terotorijoje ošė neįžengiamos girios, pilnos žvėrių ir paukščių, tyvuliavo skaidrūs ežerai ir tekėjo švarios upės su gausybe žuvų. Tokioje aplinkoje ir gyvena knygos herojai grumdamiesi dėl būvio, ieškodami būdų, kaip įveikti rūsčias…

 • Liudvika Didžiulienė–Nitaitė (slapyvardis Žmona, 1856 m. balandžio 21 d. Robliuose, Rokiškio raj. – 1925 m. spalio 25 d. Griežionėlėse) – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Tiek savo publicistika, tiek grožinės literatūros kūriniais pirmiausia siekė įgyvendinti švietėjiškus uždavinius. Būdama visuomenininke, ji labiausiai vertino ir literatūros visuomeniškumą. Laikydama švietimą tautos atgimimo pagrindu, Didžiulienė…

 • Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas. Slapyvardžiai: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas. Nuo 1909 m. publikavo prozą ir eiles leidiniuose…

 • „Šiaudinėj pastogėj“ – pirmoji lietuvių literatūros klasiko V. Krėvės raštų serijos knyga, kurioje spausdinami apsakymai, vaizduojantys Dzūkijos kaimo buitį, kasdieniniais rūpesčiais apipintą paprastų žmonių gyvenimą prieš pirmąjį pasaulinį karą.

 • Kazys Aleksandras Puida (1883 m. kovo 19 d. Šėtijuose, Lekėčių valsčius – 1945 m. sausio 23 d. Nausėduose, prie Babtų) – lietuvių rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas. Bendradarbiavo leidiniuose 1902–1914 m. – „Vienybė lietuvninkų“, 1904 m. – Varpas, „Lietuvių laikraštis“, „Draugija“, „Kova“, „Viltis“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“ ir kt. Pasirašydavo Aitvaro, Al., Alfa, J.D., T. Driskiaus, Kaukės, K.…

 • Apysakoje „Žemės giesmė” greta nevilties, tuštumos motyvų, reiškiamų abstrakčių sąvokų retorika, skelbiama žmogaus visuomeninio aktyvumo ir ekonominio įsitvirtinimo savo krašte programa.