UŽ NEGROŽINĖS KNYGOS GROŽĮ „Antanuko“ premija 2023 m. - ANTANUKAS

UŽ NEGROŽINĖS KNYGOS GROŽĮ „Antanuko“ premija 2023 m.

Riba tarp grožinės ir negrožinės literatūros kartais nyksta, kartais ryškėja. Premija – proga pamąstyti, kuri lietuvių autorių negrožinė literatūra yra ne tik įdomi, naudinga, praktiška, bet ir graži. Meno, kultūros, literatūros paskirtis – ugdyti žmogaus sielą. Siekdami pastebėti ir apdovanoti šalies publicistus, biografus, keliautojus, mokslininkus ir kitus negrožinės literatūros kūrėjus, rašančius jaudinančia, gražia, įkvepiančia, skatinančia širdis plakti smarkiau kalba, kviečiame negrožinės literatūros autorius siūlyti savo kūrinius premijai gauti.

Premijos „Už negrožinės knygos grožį“ dydis siekia 6 000 eurų, ji bus skirta negrožinės literatūros autoriui ar bendraautoriams, rašantiems lietuvių kalba, per pastaruosius trejus metus išleidusiems išskirtinę, paveikią, vaizduotę ugdančią knygą.

UŽ NEGROŽINĖS KNYGOS GROŽĮ „Antanuko“ premijos NUOSTATAI

  1. „Antanuko“ premiją „Už negrožinės knygos grožį“ (toliau vadinama Premija) steigia UAB „Antanuko debesys“.
  2. Premija skiriama autoriui arba bendraautoriams už lietuvių kalba parašytą negrožinės literatūros knygą.
  3. Premija skiriama knygoms, pirmą kartą išleistoms per pastaruosius 3 (trejus) metus.
  4. Knygas Premijai gauti gali siūlyti leidyklos, menininkų ir visuomeninės organizacijos, bibliotekos bei skaitytojai. Ypač kviečiami siūlyti knygas patys autoriai.
  5. Motyvuotų pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu premija@antanukas.lt iki 2023 m. rugsėjo 10 d.
  6. Premiją skiria kompetentinga slapta komisija.
  7. Premijos laimėtojas bus viešai paskelbtas ir Premijos liudijimas bus įteiktas festivalio „Open Books“ metu, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 23 d. (toliau vadinama Festivaliu).
  8. Laimėtojas, informuotas apie jam paskirtą Premiją, turi gyvai dalyvauti Festivalyje ir pats atsiimti Premijos liudijimą. Neįvykdžius šios sąlygos, prarandama teisė į piniginę Premijos išmoką. Tokiu atveju visa Premijos suma pridedama prie 2024 m. „Antanuko“ premijos „Už negrožinės knygos grožį“.
  9. Premijos dydis – 6 000 eurų. Visa Premijos suma bus pervesta į Premijos laimėtojo nurodytą banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienos nuo Premijos laimėtojo paskelbimo dienos. Pajamų ir kitus privalomus mokesčius sumoka Premijos gavėjas.
  10. Nuostatuose neaptarti su Premija susiję klausimai sprendžiami remiantis sveiku protu ir geraisiais papročiais.